اجلاسیه سراسری اساتید حوزه های سفیران هدایت
33 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : خبرگزاری رسا
محل مصاحبه : مجتمع صدوق
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت رسا - سایت واضح
تاریخ نشر : Jan 19 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0