آلبوم من ◂ سالن تیراندازی مجموعه آزادی تهران
سالن تیراندازی مجموعه آزادی تهران