فرهنگ سفر در آموزه های دینی
31 بازدید
محل نشر: ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی و آموزشی مبلغان/شماره 163
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیر و سفر از چمله نیازهای فطری انسان است که برای هر شخص لازم و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله نگاه دین دریاره سفر مورد بررسی قرار گرفته است