لقمه های حرام و محرومیت‌های اجتماعی
28 بازدید
محل نشر: ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی و آموزشی مبلغان/شماره 159
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انبیای الهی سختیهای بسیاری را به جان خریدند تا در فکر و زندگی غفلت زدگان، اصلاحات اساسی ایجاد نمایند؛ اما هرگز نتوانستند بعضی افراد را هدایت و به سعادت برسانند. البته این اشکال از انبیا نیست بلکه به عملکرد آنها برمی گردد. یکی از مهم ترین عوامل شقاوت این افراد، لقمه های حرامی است که به پوست و خون تبدیل شده است
آدرس اینترنتی