مقام مادر- روز مادر
55 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2013 1:53:00 PM
موضوع: ادبیات فارسی

فرشته رحمت و افتخار خلقت، آن ماه درخشان و خورشید تابانی است که مظهر مهر و وفا و آیه عشق و صفا را می‌توان در او یافت. او تجسم صبر و اسوه ایثار است. نمونه لطف و محبت خداوند در آغوش گرم و نوای لالایی او نمایان است. به همین دلیل عارفانه ترین غزل، در سرفصل کتاب عشق به نام او سروده شده است.

او مادر است؛ او مادر است؛